BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK
Archiwum wpisów
SPONSORZY JEDNOSTKI

24 lipca 2021 r. odbyło się zebranie walne sprawozdawczo-wyborcze w naszej jednostce.

Przewodniczącym tegorocznego spotkania został wybrany Prezes naszej jednostki dh Zbigniew Kipa.

Zgodnie z planem dh Prezes przedstawił pracę ustępującego zarządu. Podkreślał, że w latach 2016-2020 jednostka może się pochwalić uczestnictwem w licznych akcjach, szkoleniach, challengach czy  wydarzeniach wraz ze społecznością i mieszkańcami. Jednymi z większych przedsięwzięć były obchody 90-lecia powstania naszej jednostki wraz z wydaniem okolicznościowej książki. Oprócz tego przez te minione 5 lat udało się pozyskać nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN 13.290 oraz wiele dodatkowego sprzętu bojowego.

Z najważniejszych zmian jakie nastąpiły to modernizacja „starej” remizy, części bojowej. Warto podkreślić, że za realizację tych zadań nie jest odpowiedzialny sam zarząd, jest to bowiem praca i pomoc wielu ludzi, naszych druhów, ich rodzin, sponsorów, władz samorządowych i jednostek współpracujących.

Raport z działalności przedstawił druh naczelnik Mateusz Harla podsumowując interwencje w 2020 roku  oraz omówił stan wyszkolenia strażaków oraz pozyskany sprzęt.

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 i plany finansowe na rok bieżący przedstawił skarbnik dh Paweł Strzelczyk.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jak co roku wygłosił dh Piotr Bogdan.

Podczas dyskusji głos zabrali zaproszeni goście.

-Członek naszej jednostki posłanka na sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wice Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu  Strażaków dh Krystyna Skowrońska,

-Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu bryg. Marek Gawlak,

-członek Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu jednocześnie członek naszego zarządu druh Franciszek Augustyn,

-Pani Burmistrz Przecławia Renata Siembab,

-Przewodnicząca Rady Miejskiej Przecławia nasza druhna Monika Skowrońska-Ziomek,

-druh ks Andrzej Augustyn.

Ostanie przemówienie należało do Prezesa dh naszej jednostki. W którym podziękował wieloletniemu gospodarzowi remizy Januszowi Krasoń, naczelnikowi Mateuszowi Harla i członkom odchodzącego zarządu za ich pracę na rzecz jednostki, lokalnej społeczności oraz Gminy Przecław. Podsumował również  szereg prac społecznych, będących udziałem OSP Rzemień, omówiono sprawną współpracę z organizacjami i instytucjami, a całość została uwieńczona filmem podsumowującym cały 2020 rok, który czekał na zebranych.

 

 

Działając na podstawie statutu Ochotniczej Straży Pożarnej Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze dokonało wyboru zarządu OSP Rzemień w składzie:

  • Kipa Zbigniew – prezes
  • Harla Mateusz – wiceprezes naczelnik
  • Strzelczyk Paweł – skarbnik
  • Pszeniczny Piotr – zastępca naczelnika
  • Olszewski Andrzej – wiceprezes gospodarz
  • Bogdan Ireneusz – sekretarz
  • Augustyn Franciszek
  • Krawczyk Wojciech
  • Olszewski Patryk

Nowemu zarządowi gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

BOGU NA CHWAŁE, LUDZIOM NA RATUNEK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *