Ochotnicza Straż Pożarna w Rzemieniu

BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK

Archiwum wpisów

SPONSORZY JEDNOSTKI

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie OSP Rzemień

Z inicjatywy ochotniczych strażaków i nowo wstępujących w nasze szeregi druhów zrodził się pomysł na zaistnienie jednostki OSP Rzemień w sieci internetowej. W związku z tym do życia powołaliśmy stronę internetową oraz profil na popularnym portalu facebook.

Zadania tego podjął się kolega Zbigniew Kipa, serdeczne podziękowania kierujemy też do kol. Przemysława Augustyna który wykonał szatę graficzną oraz Mateusza Harli, który stworzył nasza stronę na facebooku.

Strona w założeniu ma relacjonować życie codziennie i działania naszej jednostki.
Znajdziecie tu, drodzy odwiedzający, informacje o naszej jednostce, zdjęcia,
dane kontaktowe oraz relacje z wyjazdów i akcji w których bierzemy udział.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony oraz komentowania wpisów. Miłego przeglądania!

 

Rok 1925 jest pamiętnym rokiem powstania w Rzemieniu Ochotniczej Straży Pożarnej.
Do tego czasu wieś Rzemień różniła się znacznie od sąsiednich wiosek zamożnością, pewnym uprzemysłowieniem a nawet poziomem kultury to jednak sprawa ochrony przed pożarami nie była poważniej traktowana przez mieszkańców Rzemienia. Dopiero w 1925 na zebraniu wiejskim została podjęta myśl stworzenia Straży Pożarnej. Inicjatorami tego byli przede wszystkim Ob. śp. Bogdan Feliks, śp. Michno Władysław, śp. Moskal Władysław, śp. Gawryś Michał oraz wójt tej wioski śp. Gałda Józef. Wkrótce zwerbowano 20 członków, którzy stanowili podstawę tej organizacji. W skład pierwszego oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej weszli: śp. Bogdan Feliks jako komendant, śp. Michno Władysław jako zastępca komendanta, śp. Zalotyński Michał jako skarbnik i druhowie: śp. Gawryś Michał, śp. Moskal Władysław, śp. Jemioło Jan, śp. Augustyn Antoni, śp. Osnowski Józef, śp. Strzelczyk Władysław, śp. Majchrowski Józef, śp. Kostecki Jan, śp. Gałda Ludwik, śp. Niedzielski Franciszek, śp. Słabocha Stanisław, śp. Arciszewski Kazimierz, śp. Lewandowski Józef, śp. Moskal Piotr, śp. Sokołowski Franciszek i śp. Zygmunt Władysław. Pierwszym prezesem tej organizacji, Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu, wybrało właściciela dworku Szaszkiewicza Włodzimierza a brata jego Antoniego przyjęto na członka honorowego Straży.

Organizacja przetrwała okres pięćdziesięcioletni z różnym powodzeniem. Czas od założenia do okupacji hitlerowskiej cechuje organizację duży dynamizm. Z funduszy osiąganych z zabaw
i przedstawień już w dwa lata po założeniu wybudowano strażnicę drewnianą o wymiarach 8x10m
z salą na zebrania czy zabawy, ze sceną na przedstawienia i przedsionkiem który służył za remizę. Strażnicę tę wybudowano na parceli ofiarowanej przez prezesa Szaszkiewicza Włodzimierza.
Z własnych funduszy zakupiono sikawkę ręczną, przenośną z kompletem węży ssawnych i tłocznych (której relikt istnieje do dzisiaj), 20 mundurów, 12 hełmów i 12 toporków z pasami.

W czasie okupacji Organizacja nie przestała istnieć, to jednak jej rozwój został znacznie przyhamowany. Nie urządzano zebrań, przedstawień czy zabaw. Straż była czynna jedynie w gaszeniu pożarów. W tym czasie zginęły mundury, częściowo hełmy i toporki.

Po wyzwoleniu obywatele wsi Rzemień przystąpili natychmiast do reaktywowania tej organizacji. Do pierwszych, którzy przywrócili działalność do czynnego istnienia należeli: śp. Michno Władysław, śp. Bogdan Feliks, śp. Kopacz Franciszek, śp. Burdzy Stefan, śp. Gawryś Michał, śp. Gawryś Jan i Bogdan Władysław. W skład pierwszego zarządu weszli: śp. Michno Władysław jako prezes, śp. Kopacz Franciszek jako komendant, śp. Burdzy Stefan jako zastępca komendanta, śp. Kopacz Wojciech, nauczyciel miejscowej szkoły podstawowej, jako sekretarz i śp. Gawryś Jan jako skarbnik. W skład pierwszej powojennej organizacji weszło ponad 20 druhów, którzy od nowa podjęli pracę nad wyposażeniem Straży w sprzęt, szkoleniem i organizacją.

Urządzano szereg ćwiczeń, zawodów, odczytów itp. Źródłem osiągania funduszy znowu stały się zabawy, przedstawienia czy datki za kalendarze. Mimo trudnych warunków organizacja rozwijała się. W 1959 roku Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała z Powiatowego Zarządu motopompę z wężami ssawnymi i tłocznymi. Z własnych funduszy zakupiono mundury i potrzebny osprzęt do motopompy. W 1960 roku podczas przebudowy obecnego budynku Straży na kino została rozebrana pierwsza strażnica a Straż otrzymała pomieszczenia w budynku GRN. Przy tym budynku w 1970 roku
z własnych funduszy wybudowano remizę strażacką, która stała się również garażem na nowo otrzymany w 1971 roku samochód typu „Żuk” z przystosowaniem do przewożenia motopompy. Otrzymano również dwukołówkę na węże i potrzebny osprzęt. Po likwidacji GRN w Rzemieniu budynek ten został przekazany przez Naczelnika Gminy Przecław na rzecz Straży, która po przeprowadzeniu modernizacji, stała się właścicielem Domu Strażaka z dużą salą na zabawy czy zebrania oraz akademie urządzane z okazji ważnych rocznic narodowych. Sala ta służy wszystkim organizacjom na terenie wsi Rzemień

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzemieniu stanowi jedną ze służb Terytorialnej Obrony Kraju. Jako taka bierze czynny udział w ratowaniu mienia obywateli Rzemienia i sąsiednich wiosek
w wypadku zaistniałych klęsk elementarnych.

Dużo pracy włożyła Straż nad remontem otrzymanego budynku, wymiana podłogi, malowanie, remont dachu i instalacji elektrycznej. Z własnych funduszy Straż wyposażyła budynek
w stoliki, ławki, stołki i kuchenkę.

W 1976 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Rzemieniu obchodzi jubileuszową rocznicę z okazji pięćdziesięciolecia istnienia, która zostaje upamiętniona fundacją sztandaru strażackiego, który
w 1976 roku jest odznaczony odznaką Zasłużonych dla województwa Rzeszowskiego. W 1988 roku Srebrnym Medalem a w 2001 roku Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa.

W 1985 roku zaczęliśmy gromadzić materiały budowlane, potrzebne do kapitalnego remontu Domu Strażaka. Zakupiliśmy drewno i blachę na dach. W latach 1986 i 1987 przystąpiono do remontu dachu w czasie którego dokonany ankrowania ścian, zdemontowano zniszczony dach kryty dachówką w miejsce którego wykonano nowy, kryty ocynkowaną blachą. Wykonano elewację zewnętrzną wraz z nakrapianiem całego budynku oraz wytynkowano wszystkie pomieszczenia wewnątrz a następnie wymalowano. W 1988 roku wykonano chodniki dookoła Domu Strażaka, ogrodzono płotem metalowym na podmurówce całą działkę strażacką. W maju 1988 roku byliśmy organizatorem Gminnych Obchodów Dnia Strażaka a w 1989 roku zakupiliśmy stoły i krzesła.

W 1996 roku Urząd Gminy Przecław przekazał nam działkę wraz z budynkiem Domu Strażaka w wieczyste użytkowanie. OSP w Rzemieniu niezwłocznie po otrzymaniu obiektu przystąpiło własnymi siłami do adaptacji pomieszczeń po byłej bibliotece na garaż samochodu bojowego do którego 31 grudnia 1998 roku wprowadzono samochód gaśniczy „Jelcz” 004 GCBA C/32.

W chwili obecnej jesteśmy jednostką typu 3S. 25 grudnia 1999 roku została zawarta
umowa-porozumienie w sprawie włączenia Jednostki OSP Rzemień do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, do którego z dniem 18 stycznia 2001 roku decyzją nr IX/17/KsRG Komendanta Głównego PSP w Warszawie zostaliśmy włączeni.

Nadmieńmy, że posiadamy przeszkolonych druhów, chętnych do pracy przy niesieniu pomocy w czasie klęsk żywiołowych, takich jak pożary, powodzie, huragany czy wypadki drogowe.

Dla upamiętnienia podajemy nazwiska komendantów Straży od założenia do dnia dzisiejszego w chronologicznym zestawieniu:

 1. Bogdan Feliks
 2. Moskal Władysław
 3. Michno Józef
 4. Kopacz Franciszek
 5. Osnowski Józef
 6. Strzelczyk Stefan
 7. Kulig Julian
 8. Strzelczyk Stefan (ponowni)
 9. Bielecki Józef
 10. Szyszka Stanisław
 11. Bogdan Piotr

 

Opracował:
Bogdan Piotr w  2000r

Strażacy z OSP RzemieńZ inicjatywy strażaków  oraz nowo wstępujących druhów zrodził się pomysł na zaistnienie OSP Rzemień w sieci.

Kolega Zbigniew Kipa podjął się tego zadania,  serdeczne podziękowania kierujemy do kol. Przemysława Augustyn, który wykonał szablon i szatę graficzną. Czekamy na materiały, które pozwolą na wypełnienie strony. W przyszłości będą tu zamieszczane informacje z życia straży.