Ochotnicza Straż Pożarna w Rzemieniu

BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK

Archiwum wpisów

SPONSORZY JEDNOSTKI

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie OSP Rzemień

Z inicjatywy ochotniczych strażaków i nowo wstępujących w nasze szeregi druhów zrodził się pomysł na zaistnienie jednostki OSP Rzemień w sieci internetowej. W związku z tym do życia powołaliśmy stronę internetową oraz profil na popularnym portalu facebook.

Zadania tego podjął się kolega Zbigniew Kipa, serdeczne podziękowania kierujemy też do kol. Przemysława Augustyna który wykonał szatę graficzną oraz Mateusza Harli, który stworzył nasza stronę na facebooku.

Strona w założeniu ma relacjonować życie codziennie i działania naszej jednostki.
Znajdziecie tu, drodzy odwiedzający, informacje o naszej jednostce, zdjęcia,
dane kontaktowe oraz relacje z wyjazdów i akcji w których bierzemy udział.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony oraz komentowania wpisów. Miłego przeglądania!

 

Zebranie odbyło się 22.02.2020 w domu strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu. W zebraniu uczestniczyli  posłowie na sejm Rzeczypospolitej Polskiej: druhna Krystyna Skowrońska oraz druh Zbigniew Chmielowiec, członek Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu jednocześnie członek naszego zarządu druh Franciszek Augustyn,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu mł. bryg. Łukasz Kapinos,  Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu druh Zenon Krawczyk,  Pani Burmistrz Przecławia Renata Siembab,  Przewodnicząca Rady Gminy Przecław a jednocześnie nasza druhna Monika Skowrońska-Ziomek, Radni Gminni Stanisław Moździoch i Marek Kocoł, Pani Sołtys Sołectwa Rzemień Ewa Strzelczyk, Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu naszej miejscowości oraz zaproszeni mieszkańcy i sympatycy.

Prezes OSP Rzemień druh Zbigniew Kipa przywitał wszystkich zebranych następnie dokonano wyboru przewodniczącego zebrania druha prezesa Antoniego Bryka, który zaczął zebranie od  minuty ciszy następnie nastąpiło wręczenia medali dla MDP oraz przyjęcie nowych Druhen w nasze szeregi. W 2020 do Ochotniczej Straży Pożarnej należy 44 druhen i druhów. Raport z działalności przedstawił druh naczelnik Mateusz Harla podsumowując interwencje w 2019 roku – ochotnicy w  minionym roku wyjeżdżali 35 razy, z czego 14 razy wyjazdy dotyczyły pożarów. W następnej kolejności omówił stan wyszkolenia strażaków oraz pozyskany sprzęt. Ostatni rok zapisał się w historii naszej jednostki wieloma ważnymi zakupami , jednak najważniejszy który dla prawdziwego strażaka stanowi zwieńczenie dotychczasowej pracy to był zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MANN 13.290 . Aby doszło do tego trzeba było włożyć bardzo dużo pracy, dobrej woli i zaangażowania wielu osób, wszystkim bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy.

Podsumowano również  szereg prac społecznych, będących udziałem OSP Rzemień, omówiono sprawną współpracę z organizacjami i instytucjami, całość udokumentowano filmem podsumowującym cały 2019 rok. Następnie druh Paweł Strzelczyk przedstawił sprawozdanie finansowe.  Po udzieleniu absolutorium zarządowi za rok sprawozdawczy w dyskusji głos zabierali wszyscy zebrani przy stole prezydialnym, jak  również Pani dyrektor szkoły podstawowej.  Na zakończenie dla uczestników zebrania nasze niezawodne Panie przygotowały poczęstunek.

Bogu na Chwałę Ludziom na Pożytek

Zakup średniego samochodu pożarniczego (ratowniczo gaśniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu

Ogłoszenie nr 576693-N-2019 z dnia 2019-07-22 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzemieniu: Zakup średniego samochodu pożarniczego (ratowniczo –gaśniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Podobnie jak rok temu w sobotę, 17 lutego strażacy z OSP w Rzemieniu wzięli udział w zebraniu sprawozdawczym.

 

Swoją obecnością zaszczycili nas: poseł Krystyna Skowrońska, poseł Zbigniew Chmielowiec, członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Franciszek Augustyn, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z Rzeszowa mł.bryg. Andrzej Marczenia, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z Mielca st.kpt. Łukasz Kapinos, Przewodnicząca Rady Gminy Monika Skowrońska-Ziomek, Zastępca Burmistrz Przecławia Grzegorz Skrzypek, oraz członkowie Rady Miasta, Prezes ZOG ZOSP RP w Przecławiu dh Zenon Krawczyk, dyrektorzy szkół i przedszkoli.

 

Czytaj dalej

W nocy z niedzieli na poniedziałek (23/24 września 2018) silny wiatr o którym ostrzegało RCB powalił na terenie naszej miejscowości kilka drzew.

 

Nasza jednostka została wezwana do usunięcia jej skutków w dwa miejsca – jednym z nich była szkoła podstawowa w Rzemieniu. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęcia z akcji mającej na celu usunięcie zalegającego drewna oraz uprzątnięcie terenu.

 

Czytaj dalej