BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK
Archiwum wpisów
SPONSORZY JEDNOSTKI

dzień strażaka12 maja 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu odbyły się obchody Dnia Strażaka. Na uroczystości, które zorganizowano na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2, wręczono odznaczenia resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystościach wzięli udział także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Rzemienia. 

Na początku uroczystości głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Mielcu – st. bryg. mgr inż. Stanisław Rączka. W swoim wystąpieniu przywitał wszystkich przybyłych na akademię gości, w tym: Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st.bryg.mgr inż. Andrzeja Babca, który w roli Szefa Podkarpackich Strażaków pierwszy raz Swoją obecnością uświetnił obchody Dnia Strażaka w Mielcu.

W przemówieniu skierowanym do obecnych na uroczystości gości, Komendant Powiatowy PSP w Mielcu – st.bryg. Stanisław Rączka powiedział min.: „Dzień Strażaka to okazja do podsumowania ostatnich dwunastu miesięcy działalności naszej służby, służby stojącej na straży bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Państwowa Straż Pożarna to przede wszystkim ratownictwo. Wszelkie działania i wysiłki podejmowane na co dzień mają na celu coraz lepsze przygotowanie naszej formacji do ratowania życia, zdrowia oraz mienia obywateli. Taki jest nadrzędny cel funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej i jestem przekonany, że z zadania tego wywiązujemy się w sposób wzorowy”. Dziękując strażakom i pracownikom – st. bryg. Stanisław Rączka mówił min.: „Jest to z pewnością zasługa wszystkich pracowników mieleckiej Komendy. To wasze zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków pozwala na  sprawne funkcjonowanie naszej jednostki. Wspólnym wysiłkiem, udało się nam wiele osiągnąć, zarówno w sferze organizacyjnej jak i w zakresie wyposażenia podległych jednostek. Za ten rok wspólnej pracy serdecznie wam dziękuję”

Wśród zaproszonych gości głos zabrali:

 • Radny Sejmiku Wojewódzkiego – Jan Tarapata,
 • Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP – st.bryg. Andrzej Babiec,
 • Starosta Powiatu Mieleckiego – Zbigniew Tymuła,
 • w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego – Waldemar Szumny,
 • członek ZGZOSP RP oraz Prezes Powiatowego ZOSP RP – Franciszek Augustyn,
 •  w imieniu Prezydenta Miasta Mielca – Marek Paprocki,
 • Wojskowy Komendant Uzupełnień – ppłk. Mirosław Ciesielski,
 • Z-ca Komendanta Powiatowego Policji – podinspektor Lesław Zdziebło,
 • w imieniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów gmin powiatu mieleckiego – Edward Błażejowski,
 • w imieniu Nadleśnictw Mielec i Tuszyma – Hubert Sobiczewski,
 • Dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu – Paweł Pazdan

KP PSP w Mielcu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *