BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK
Archiwum wpisów
SPONSORZY JEDNOSTKI

Z życia OSP

Wszystkie imprezy

Dofinansowanie naszej jednostki 19.09.2020r.

Dzisiejszego południa Prezes naszego OSP, wraz z Prezesem OSP Tuszyma, Prezesem Zarządu Gminnego ZOSPRP Zenonem Krawczykiem odebrali kolejne umowy na dofinansowanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gminie Przecław. Odebranie umów odbyło się w siedzibie biura poselskiego Pana Zbigniewa Chmielowca, honorowego członka naszej jednostki.

Czytaj dalej

4 maj to dla każdego strażaka wielkie święto, ale szczególnie w tym roku dla naszej jednostki!

Jak co roku w święto naszego patrona, świętego Floriana nasza jednostka OSP Rzemień wraz z OSP Dobrynin oraz OSP Biały Bór obchodzimy uroczystości w naszej parafii.
Podczas tegorocznych obchodów nasz nowy samochód średni [GBA-Rt 3.5/16 509R62] (MAN TGM 13.290 4X4 BL), który otrzymaliśmy 11 października 2019 roku, został uroczyście poświęcony podczas uroczystej mszy świętej w kościele w Dobryninie.

Czytaj dalej

 

Zebranie odbyło się 22.02.2020 w domu strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu. W zebraniu uczestniczyli  posłowie na sejm Rzeczypospolitej Polskiej: druhna Krystyna Skowrońska oraz druh Zbigniew Chmielowiec, członek Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu jednocześnie członek naszego zarządu druh Franciszek Augustyn,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu mł. bryg. Łukasz Kapinos,  Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu druh Zenon Krawczyk,  Pani Burmistrz Przecławia Renata Siembab,  Przewodnicząca Rady Gminy Przecław a jednocześnie nasza druhna Monika Skowrońska-Ziomek, Radni Gminni Stanisław Moździoch i Marek Kocoł, Pani Sołtys Sołectwa Rzemień Ewa Strzelczyk, Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu naszej miejscowości oraz zaproszeni mieszkańcy i sympatycy.

Prezes OSP Rzemień druh Zbigniew Kipa przywitał wszystkich zebranych następnie dokonano wyboru przewodniczącego zebrania druha prezesa Antoniego Bryka, który zaczął zebranie od  minuty ciszy następnie nastąpiło wręczenia medali dla MDP oraz przyjęcie nowych Druhen w nasze szeregi. W 2020 do Ochotniczej Straży Pożarnej należy 44 druhen i druhów. Raport z działalności przedstawił druh naczelnik Mateusz Harla podsumowując interwencje w 2019 roku – ochotnicy w  minionym roku wyjeżdżali 35 razy, z czego 14 razy wyjazdy dotyczyły pożarów. W następnej kolejności omówił stan wyszkolenia strażaków oraz pozyskany sprzęt. Ostatni rok zapisał się w historii naszej jednostki wieloma ważnymi zakupami , jednak najważniejszy który dla prawdziwego strażaka stanowi zwieńczenie dotychczasowej pracy to był zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MANN 13.290 . Aby doszło do tego trzeba było włożyć bardzo dużo pracy, dobrej woli i zaangażowania wielu osób, wszystkim bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy.

Podsumowano również  szereg prac społecznych, będących udziałem OSP Rzemień, omówiono sprawną współpracę z organizacjami i instytucjami, całość udokumentowano filmem podsumowującym cały 2019 rok. Następnie druh Paweł Strzelczyk przedstawił sprawozdanie finansowe.  Po udzieleniu absolutorium zarządowi za rok sprawozdawczy w dyskusji głos zabierali wszyscy zebrani przy stole prezydialnym, jak  również Pani dyrektor szkoły podstawowej.  Na zakończenie dla uczestników zebrania nasze niezawodne Panie przygotowały poczęstunek.

Bogu na Chwałę Ludziom na Pożytek