BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK
Archiwum wpisów
SPONSORZY JEDNOSTKI

Z życia OSP

Wszystkie imprezy

4 maj to dla każdego strażaka wielkie święto, ale szczególnie w tym roku dla naszej jednostki!

Jak co roku w święto naszego patrona, świętego Floriana nasza jednostka OSP Rzemień wraz z OSP Dobrynin oraz OSP Biały Bór obchodzimy uroczystości w naszej parafii.
Podczas tegorocznych obchodów nasz nowy samochód średni [GBA-Rt 3.5/16 509R62] (MAN TGM 13.290 4X4 BL), który otrzymaliśmy 11 października 2019 roku, został uroczyście poświęcony podczas uroczystej mszy świętej w kościele w Dobryninie.

 

Data ta to również dzień, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Święto dedykowane zarówno pracownikom PSP, jak i ochotnikom OSP, którzy codziennie wykazują się odwagą, dla wielu będąc prawdziwymi bohaterami narażającymi własne dobro, dla dobra innych.

 

Po uroczystej mszy świętej nasz Prezes Zbigniew Kipa, w imieniu naszej jednostki wygłosił przemówienie w którym złożył życzenia strażakom oraz podziękował wszystkim którzy przyczynili się i pomogli w zakupie naszego nowego wozu.

 

Dziękujemy za profesjonalne zdjęcia „Afilmacje” Karol Strzelczyk

 

 

Wśród strażaków, podczas uroczystości obecni byli zaproszeni goście:
-posłowie na sejm Rzeczypospolitej Polskiej druh Zbigniew Chmielowiec,
-członek Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu jednocześnie członek naszego zarządu druh Franciszek Augustyn,
-Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Mielcu bryg.mgr inż. Marek Gawlak,
-Pani Burmistrz Przecławia Renata Siembab,
-Przewodnicząca Rady Gminy Przecław a jednocześnie nasza druhna Monika Skowrońska-Ziomek,
-Radny Gminny Stanisław Moździoch,
-Pani Sołtys Sołectwa Rzemień druhna Ewa Strzelczyk.

 

Dlatego w imieniu naszej jednostki składamy wam strażakom życzenia, pomyślności i oby w codziennych trudach pracy towarzyszyło Wam męstwo, a powrotów z akcji było tyle samo, co wyjazdów.

Niech Św. Florian ma Was w swojej opiece.
Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!

 

Zebranie odbyło się 22.02.2020 w domu strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu. W zebraniu uczestniczyli  posłowie na sejm Rzeczypospolitej Polskiej: druhna Krystyna Skowrońska oraz druh Zbigniew Chmielowiec, członek Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu jednocześnie członek naszego zarządu druh Franciszek Augustyn,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu mł. bryg. Łukasz Kapinos,  Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu druh Zenon Krawczyk,  Pani Burmistrz Przecławia Renata Siembab,  Przewodnicząca Rady Gminy Przecław a jednocześnie nasza druhna Monika Skowrońska-Ziomek, Radni Gminni Stanisław Moździoch i Marek Kocoł, Pani Sołtys Sołectwa Rzemień Ewa Strzelczyk, Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu naszej miejscowości oraz zaproszeni mieszkańcy i sympatycy.

Prezes OSP Rzemień druh Zbigniew Kipa przywitał wszystkich zebranych następnie dokonano wyboru przewodniczącego zebrania druha prezesa Antoniego Bryka, który zaczął zebranie od  minuty ciszy następnie nastąpiło wręczenia medali dla MDP oraz przyjęcie nowych Druhen w nasze szeregi. W 2020 do Ochotniczej Straży Pożarnej należy 44 druhen i druhów. Raport z działalności przedstawił druh naczelnik Mateusz Harla podsumowując interwencje w 2019 roku – ochotnicy w  minionym roku wyjeżdżali 35 razy, z czego 14 razy wyjazdy dotyczyły pożarów. W następnej kolejności omówił stan wyszkolenia strażaków oraz pozyskany sprzęt. Ostatni rok zapisał się w historii naszej jednostki wieloma ważnymi zakupami , jednak najważniejszy który dla prawdziwego strażaka stanowi zwieńczenie dotychczasowej pracy to był zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MANN 13.290 . Aby doszło do tego trzeba było włożyć bardzo dużo pracy, dobrej woli i zaangażowania wielu osób, wszystkim bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy.

Podsumowano również  szereg prac społecznych, będących udziałem OSP Rzemień, omówiono sprawną współpracę z organizacjami i instytucjami, całość udokumentowano filmem podsumowującym cały 2019 rok. Następnie druh Paweł Strzelczyk przedstawił sprawozdanie finansowe.  Po udzieleniu absolutorium zarządowi za rok sprawozdawczy w dyskusji głos zabierali wszyscy zebrani przy stole prezydialnym, jak  również Pani dyrektor szkoły podstawowej.  Na zakończenie dla uczestników zebrania nasze niezawodne Panie przygotowały poczęstunek.

Bogu na Chwałę Ludziom na Pożytek

Zakup średniego samochodu pożarniczego (ratowniczo gaśniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu

Ogłoszenie nr 576693-N-2019 z dnia 2019-07-22 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzemieniu: Zakup średniego samochodu pożarniczego (ratowniczo –gaśniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Podobnie jak rok temu w sobotę, 17 lutego strażacy z OSP w Rzemieniu wzięli udział w zebraniu sprawozdawczym.

 

Swoją obecnością zaszczycili nas: poseł Krystyna Skowrońska, poseł Zbigniew Chmielowiec, członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Franciszek Augustyn, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z Rzeszowa mł.bryg. Andrzej Marczenia, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z Mielca st.kpt. Łukasz Kapinos, Przewodnicząca Rady Gminy Monika Skowrońska-Ziomek, Zastępca Burmistrz Przecławia Grzegorz Skrzypek, oraz członkowie Rady Miasta, Prezes ZOG ZOSP RP w Przecławiu dh Zenon Krawczyk, dyrektorzy szkół i przedszkoli.

 

Czytaj dalej