BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK
Archiwum wpisów
SPONSORZY JEDNOSTKI

Z życia OSP

Wszystkie imprezy

Zakup średniego samochodu pożarniczego (ratowniczo gaśniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu

Ogłoszenie nr 576693-N-2019 z dnia 2019-07-22 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzemieniu: Zakup średniego samochodu pożarniczego (ratowniczo –gaśniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Podobnie jak rok temu w sobotę, 17 lutego strażacy z OSP w Rzemieniu wzięli udział w zebraniu sprawozdawczym.

 

Swoją obecnością zaszczycili nas: poseł Krystyna Skowrońska, poseł Zbigniew Chmielowiec, członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Franciszek Augustyn, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z Rzeszowa mł.bryg. Andrzej Marczenia, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z Mielca st.kpt. Łukasz Kapinos, Przewodnicząca Rady Gminy Monika Skowrońska-Ziomek, Zastępca Burmistrz Przecławia Grzegorz Skrzypek, oraz członkowie Rady Miasta, Prezes ZOG ZOSP RP w Przecławiu dh Zenon Krawczyk, dyrektorzy szkół i przedszkoli.

 

Czytaj dalej

W ubiegłym tygodniu nasi strażacy z naszej jednostki wraz z dyrekcją Szkoły Podstawowej w Rzemieniu przeprowadzili symulację pożaru oraz próbną ewakuację uczniów z obiektu.

 

Tym samym udowodnili że w razie zagrożenia pożarowego są gotowi stanąć na wysokości zadania oraz użyć wszelkich sił i środków aby ratować życie i zdrowie osób będących w niebezpieczeństwie.

 

Czytaj dalej

Jak co roku uczniowie z naszej Szkoły Podstawowej brali udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Trzecie miejsce zajęła Sandra Bogdan.

 

Uczestników przygotowywali: Pani Katarzyna Kolis, Drh Piotr Pszeniczny. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wkład i zaangażowanie.

 

Czytaj dalej