Ochotnicza Straż Pożarna w Rzemieniu

BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK

Archiwum wpisów

SPONSORZY JEDNOSTKI

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie OSP Rzemień

Z inicjatywy ochotniczych strażaków i nowo wstępujących w nasze szeregi druhów zrodził się pomysł na zaistnienie jednostki OSP Rzemień w sieci internetowej. W związku z tym do życia powołaliśmy stronę internetową oraz profil na popularnym portalu facebook.

Zadania tego podjął się kolega Zbigniew Kipa, serdeczne podziękowania kierujemy też do kol. Przemysława Augustyna który wykonał szatę graficzną oraz Mateusza Harli, który stworzył nasza stronę na facebooku.

Strona w założeniu ma relacjonować życie codziennie i działania naszej jednostki.
Znajdziecie tu, drodzy odwiedzający, informacje o naszej jednostce, zdjęcia,
dane kontaktowe oraz relacje z wyjazdów i akcji w których bierzemy udział.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony oraz komentowania wpisów. Miłego przeglądania!

Zakup średniego samochodu pożarniczego (ratowniczo gaśniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu

Ogłoszenie nr 576693-N-2019 z dnia 2019-07-22 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzemieniu: Zakup średniego samochodu pożarniczego (ratowniczo –gaśniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Podobnie jak rok temu w sobotę, 17 lutego strażacy z OSP w Rzemieniu wzięli udział w zebraniu sprawozdawczym.

 

Swoją obecnością zaszczycili nas: poseł Krystyna Skowrońska, poseł Zbigniew Chmielowiec, członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Franciszek Augustyn, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z Rzeszowa mł.bryg. Andrzej Marczenia, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z Mielca st.kpt. Łukasz Kapinos, Przewodnicząca Rady Gminy Monika Skowrońska-Ziomek, Zastępca Burmistrz Przecławia Grzegorz Skrzypek, oraz członkowie Rady Miasta, Prezes ZOG ZOSP RP w Przecławiu dh Zenon Krawczyk, dyrektorzy szkół i przedszkoli.

 

Czytaj dalej

W nocy z niedzieli na poniedziałek (23/24 września 2018) silny wiatr o którym ostrzegało RCB powalił na terenie naszej miejscowości kilka drzew.

 

Nasza jednostka została wezwana do usunięcia jej skutków w dwa miejsca – jednym z nich była szkoła podstawowa w Rzemieniu. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęcia z akcji mającej na celu usunięcie zalegającego drewna oraz uprzątnięcie terenu.

 

Czytaj dalej

W ubiegłym tygodniu nasi strażacy z naszej jednostki wraz z dyrekcją Szkoły Podstawowej w Rzemieniu przeprowadzili symulację pożaru oraz próbną ewakuację uczniów z obiektu.

 

Tym samym udowodnili że w razie zagrożenia pożarowego są gotowi stanąć na wysokości zadania oraz użyć wszelkich sił i środków aby ratować życie i zdrowie osób będących w niebezpieczeństwie.

 

Czytaj dalej